Στις 24 Ιανουαρίου 2018 η ομάδα του έργου επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής(ΧΥΤΑ Φυλής, Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης, Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, Μονάδα Βιοαερίου). Εκεί την υποδέχτηκαν εκπρόσωποι των διοικητικών υπηρεσιών και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε όλες τις εγκαταστάσεις από τους αρμοδίους, καθώς και παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά.

Η ερευνητική ομάδα συζήτησε με τους υπεύθυνους τους κινδύνους υγείας με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι εργαζόμενοι. Αφού αναλύθηκαν οι παράγοντες κινδύνου, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις αλλά και τα πιθανά μέτρα πρόληψης αυτών. Αναφέρθηκαν στα κατάλληλα Μέτρα Ατομικής Προστασίας(Μ.Α.Π.) και την ενδεχόμενη ύπαρξη-χρησιμοποίηση τους.

Η ομάδα του έργου εξερεύνησε το χώρο εντός των εγκαταστάσεων, ώστε να επιλέξει τα σημεία για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΟΕΔΑ.