Πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κατά το διάστημα 15 Απριλίου-15 Μαΐου 2018, δειγματοληψίες σε 15 επιλεγμένα σημεία για τον αέρα, 13 επιλεγμένα σημεία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, και 12 επιλεγμένα σημεία εδάφους. Οι δειγματοληψίες από τα σημεία αυτά θα επαναληφθούν σε τρεις περιόδους (Μάιος 2018- Σεπτέμβριος 2018- Φεβρουάριος 2019) καλύπτοντας τρεις εποχές σε διάστημα 9 μηνών.