Κατά το χρονικό διάστημα 17 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», δειγματοληψίες σε 15 επιλεγμένα σημεία αέρα, 13 επιλεγμένα σημεία επιφανειακών & υπόγειων υδάτων, και 12 επιλεγμένα σημεία εδάφους. Συνολικά συλλεχτήκαν 40 δείγματα σε αυτή την περίοδο. Οι δειγματοληψίες σε αυτά τα σημεία θα επαναληφθούν τον Φεβρουάριο του 2019 καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τρεις εποχές, σε διάστημα 9 μηνών. Με το πέρας της επόμενης περιόδου δειγματοληψιών, τα στοιχεία θα αναλυθούν και θα χαρτογραφηθούν, προκειμένου να διεξαχθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα για την επιβάρυνση της ευρύτερης της ΟΕΔΑ δυτικής Αττικής περιοχής.