Κατά το χρονικό διάστημα 21 Ιανουαρίου έως 21 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», δειγματοληψίες σε 15 επιλεγμένα σημεία αέρα, 13 επιλεγμένα σημεία επιφανειακών & υπόγειων υδάτων, και 12 επιλεγμένα σημεία εδάφους. Οι δειγματοληψίες από τα σημεία αυτά κάλυψαν τρεις εποχές σε διάστημα 9 μηνών. Στην 3η και τελευταία περίοδο συλλεχτήκαν συνολικά 40 δείγματα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγματοληψιών 120 δείγματα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα τα στοιχεία θα αναλυθούν και θα χαρτογραφηθούν, προκειμένου να διεξαχθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης της ΟΕΔΑ δυτικής Αττικής περιοχής.